Zásady péče o bazén

Zásada A - správné nastavení pH vody!
Ideální hodnota pH vody v bazénu je mezi 7,0 - 7,4. Toto rozmezí je vhodným prostředím pro koupající, pro životnost bazénových materiálů a pro optimální účinnost bazénové chemie. Hodnota pH by měla být testována nejméně jednou týdně.

Zásada B - filtr jsou plíce bazénu!
Neošetřované filtrační zařízení může snížit účinky bazénové chemie a tím ovlivnit kvalitu vody v bazénu.Nepodceňujte pravidelné čištění filtrů přípravky DECALCIT FILTER, případně OPYSAT (minimálně vždy před sezónou a jejím ukončení).

Zásada C - pravidelné dávkování bazénové chemie
Nepodceňujte dávkování chemie a filtraci vody i v období, kdy bazén nepoužíváte!


1. Napuštění bazénu vodou
Před prvním napuštění vodou bazén pečlivě vyčistěte od všech nečistot. Poté natřete stěny, dno i schůdky souvislou vrstvou roztoku ALGICIDU CL (20 ml ALGICID CL pěnivý/1l vody) a nechte zaschnout. Nejpozději koncem prvního dne napouštění (pokud trvá více dnů) proveďte první ošetření vody. Nadávkujte CHLOR SHOCK CL a CHLOR LONG 5 CL a zapněte filtrační zařízení.

Použité přípravky:
- ALGICID CL pěnivý - nátěr 2% roztok
- CHLOR SHOCK CL  - 50 g/10 m3 vody
- CHLOR LONG 5 CL - 250 g/30 m3 vody

2. Pravidelná údržba vody
Po cca 3 dnech od napuštění upravte pH na hodnotu 7,0 - 7,4 a začněte s pravidelnou kontrolou a údržbou vody v bazénu. Parametry obsahu chloru a hodnotu pH měřte min. 1x týdně.

Použité přípravky:
- pH PLUS CL nebo pH MINUS CL - dle potřeby pro zvýšení/snížení hodnoty pH o 0,1 je
  zapotřebí přidat 100 g/10 m3 vody
- CHLOR LONG 5 CL - 250g/30 m3 vody týdně
- ALGICID CL pěnivý - 50 ml/10 m3 vody týdně (zvýšení prevence u otevřených bazénů)


3. Praktické rady
Při provozu bazénu za extrémních podmínek ( např. vysoké teploty, velký provoz, náhlé změny provozních teplot, vysoké znečištění vody, příměs vody z prudkého deště, atd.) může docházet k problémům. Dále uvádíme jejich řešení:

A/ Voda je zakalená a špinavá.
Zkontrolujte a nastavte správné pH (7,0 - 7,4). Přechlorujte bazén přípravkem CHLOR SHOCK CL  na hodnotu 1 mg/ I vody. Vložte do skimmeru kartuše CLEAR WATER CL (pískový filtr) nebo nadávkujte CALCINOX CL (kartušový filtr). Po několik dní filtrujte vodu v bazénu.

B/ Voda nepříjemně zapáchá po chloru a dráždí oči.
Zní to protichůdně, ale ve vodě je malý obsah volného chloru. Změřte obsah chloru ve vodě. Při hodnotě menší než 0,3 mg/I vody přechlorujte bazén přípravkem CHLOR SHOCK CL. Nastavte pH (7,0 - 7,4). Po několik dní pravidelně filtrujte bazén a dopouštějte čerstvou vodu.


C/ Voda je zelená. Stěny i dno jsou kluzké po usazených řasách.
Nejdříve odstraňte řasy ze stěn i dna vysavačem. Pozor, voda musí odtékat přímo do kanalizace a ne do filtru. Řasa by se v bazénu opět rozptýlila ! Přechlorujte bazén přípravkem CHLOR SHOCK CL. Po 12 hodinách nadávkujte zvýšené množství přípravku  ALGICID CL pěnivý. Odumřelé řasy odsajte vysavačem. Nechte filtraci stále zapnutou. Jakmile bude bazén opět čistý, pořádně propláchněte filtr.

D/ Bazén je zcela zarostlý řasou. Voda je hustě zelená.
Zkontrolujte a nastavte správné pH. Přechlorujte bazén přípravkem CHLOR SHOCK CL. Vylijte přímo do celé plochy bazénu 1 I ALGICID CL pěnivý/30 m3 vody. Nechte neustále zapnutou filtraci. Při teplotě 240C a vyšší se voda dokonale vyčistí a řasa spadne na dno. Odsajte opatrně řasu ze dna přímo do kanalizace. Očistěte od řasy stěny bazénu. Properte protiproudem pískový filtr po dobu 15 minut. Dopusťte čistou vodu. Na noc vydesinfikujte pískový filtr přípravkem DEKALCIT FILTER. Nadávkujte bazén kyslíkovými tabletami BAYROKLAR DUO TAB (1 dvojtableta/ 30 m3vody). Vložte do skimmeru 1 kartuši CLEAR WATER CL. Váš bazén je opět dokonale čistý!

4.Další pokyny
- Případně vysrážený vápník na dně i stěnách bazénu odsajte vysavačem, nadávkujte
  ve správném poměru CALCINOX CL a kontrolujte často správnou hodnotu pH
  vody!
- Pokud nebudete delší období bazén používat, upravte hodnotu pH na 7,0 - 7,4 ; do
  skimmeru vložte trojnásobné množství přípravku CHLOR LONG 5 CL a zakryjte bazén folií.
  Zajistěte každodenní zapínání filtračního zařízení. Při opětovném zprovoznění
  zkontrolujte hodnoty pH a chloru.
- Doporučená denní doba filtrace vody v hodinách odpovídá polovině její naměřené
  teploty .
- Znečištění horních ploch bazénů - proužek u hladiny (např. ze smytých opalovacích
  prostředků) je živnou půdou pro bakterie. K jejich čištění použijte přípravek BIOISAN,
  který je neutrální k bazénové chemii (nerozhodí Vám pH vody)a dodržujte pravidelné preventivní
  dávkování přípravku ALGICID CL pěnivý.
- Nepodceňujte hodnotu pH vody! Ta ovlivňuje účinnost jednotlivých přípravků úpravy
  vody, životnost bazénu a jeho zařízení.


5.Zazimování bazénu
Zazimování bazénu s ponecháním vody je maximální ochranou životnosti plastových dílů (nátěrů) bazénu a vede zároveň k úspoře nákladů na pořízení "nové" vody (cena, doprava, energie). Na konci sezóny odpusťte hladinu o její 1/4, demontujte filtr, schůdky..., zajistěte roztažnost hladiny při zamrznutí (např. čisté pneumatiky, polystyrenové dílce, napolovic ponořené PE lahve). Nadávkujte přípravek PURIPOOL v dávce při 0--200C (3 - 5l/100 m3) nebo při více než - 200C (5 - 7 I/100 m3). Přípravek vytvoří makromolekulovou mřížku ve vodě a zabrání její dekontaminaci během jeho použití! Upozornění: po nadávkování nesmí být spuštěno filtrační zařízení! Zakryjte bazén folií.
Na začátku sezóny instalujte (připojte) filtrační zařízení, dopusťte hladinu čerstvou vodou a vysavačem odsajte případné nečistoty. Po vyčištění přípravkem DECALCIT FILTER spusťte filtraci a proveďte první ošetření vody. Konzervační přípravek se rozpadne, vysráží a odfiltruje. Začněte s pravidelnou údržbou bazénové vody (bod 2).

Při jakémkoliv problému s Vaší vodou
jsme Vám k dispozici na naší poradenské lince tel. 606 870 893

Poznámka
Detailní dávkováni bazénových chemikálií je uvedeno na originálních obalech výrobků.

Přejeme Vám pěknou sezónu
a křišťálovou vodu s chemií od firmy BIO COMMERCE!!