Vločkovače

Při úpravě bazénové vody se můžeme dostat do situace, kdy se hlavní parametry kvality vody v domácím zahradním bazénu – hodnota pH a aktuální koncentrace chloru, bromu nebo kyslíku – pohybují v doporučených rozmezích, nicméně bazénová voda je matná a bez jiskry. První pomocí v takovém případě je zapnout bazénovou filtraci (alespoň celý den a noc) a pokusit se nečistoty, způsobující zákal bazénové vody, odstranit zachycením ve filtračním loži bazénové filtrační jednotky. Tento postup však v případě výskytu koloidních nečistot v bazénové vodě nepřinese kýžený výsledek. Je to proto, že filtrační materiály (ostrohranné křemenné písky či zeolity), používané v bazénových technologiích, nejsou za běžných podmínek schopné tyto drobné nečistoty, způsobující nežádoucí zákal bazénové vody, zachytit. V takovém okamžiku přicházejí na řadu speciální přípravky bazénové chemie, nazývané shlukovače nebo vločkovače. Díky účinným složkám dokážou tyto bazénové přípravky měnit povrchový náboj koloidních nečistot a umožní jejich shlukování do větších celků, se kterými si už bazénová filtrační jednotka dokáže poradit. Některé z vločkovačů obsahují navíc speciální sloučeniny, prohlubující žádoucí modrý odstín bazénové vody, takže po jejich aplikaci a odstranění vzniklých vloček dosud špatně odstranitelných nečistot bazénovou filtrací bude voda ve Vašem bazénu v optimální kondici, jiskřivá a zvoucí k vodním radovánkám.

V souvislosti s použitím vločkovacích a shlukovacích přípravků bazénové chemie je třeba připomenout skutečnost, že výsledná čistota bazénové vody závisí také na stavu filtračního média v bazénové filtraci. Filtrační písek či zeolit je třeba v pravidelných intervalech proplachovat v pracím cyklu – to platí obzvlášť po aplikaci vločkovačů, aby byly odstraněny z filtračního lože zachycené nečistoty.