Úprava pH bazénové vody

Úprava hodnoty pH je klíčovým postupem a základním krokem veškeré údržby bazénové vody, vedoucím k dlouhodobému udržení žádoucí kvality vody ve Vašem bazénu. Hodnota pH je jeden z nejdůležitějších parametrů různých druhů vod, včetně vody bazénové. Obecně může hodnota pH v různých roztocích nabývat velikost zhruba od 0 do 14, ale toto rozmezí je spíše teoretické a pro praktickou údržbu bazénové vody není podstatné. Co naopak je pro úpravu bazénové vody velmi důležité, je skutečnost, že veškeré přípravky bazénové chemie jsou vyráběny a míchány tak, aby optimální účinnosti dosahovaly v poměrně úzkém rozmezí hodnot pH – zhruba mezi 6,7 až 7,5. Jedná se o interval, který osciluje okolo hodnoty pH 7, což v praxi znamená roztok (v našem případě bazénovou vodu), který vykazuje neutrální reakci. Pokud je hodnota pH nižší než zmíněných 7, jedná se o vodu kyselou, pokud je naopak hodnota pH vyšší, jedná se o vodu zásaditou. Hodnota pH bazénové vody okolo 7 je velmi důležitá i z pohledu působení takové vody na pokožku plavců – jedná se o neutrální, tedy nedráždivý roztok a nedochází k žádnému podráždění pokožky.

Z výše uvedeného vyplývá, že hodnota pH je nejdůležitějším parametrem bazénové vody a od její konkrétní hodnoty se odvíjí vlastní působení a míra účinnosti všech ostatních přípravků bazénové chemie. Proto tento důležitý ukazatel bazénové vody nepodceňujte a jeho aktuální hodnotu pravidelně kontrolujte pomocí bazénových testerů hodnoty pH.

Pro úpravu hodnoty pH bazénové vody do optimálního rozmezí (přibližně 6,7 až 7,5) se používají speciální přípravky pro úpravu pH. Tyto přípravky lze jednoduše rozdělit podle toho, jakým směrem aktuální hodnotu pH bazénové vody upravují. Přípravky pH plus se používají v případě, pokud je třeba aktuální hodnotu pH bazénové vody zvýšit, naopak, přípravky pH minus je vhodné aplikovat tehdy, pokud je momentální hodnota pH příliš vysoká a je nutné ji snížit. V obou kategoriích přípravků pH si můžete vybrat jak z nabídky kapalných koncentrovaných přípravků, tak z produktů ve formě rozpustného granulátu. Záleží jen na Vás, jaká forma přípravku Vám pro vlastní manipulaci a aplikaci vyhovuje lépe.