Sůl do bazénu

Na trhu bazénových technologií se před několika lety objevily první salinizační jednotky. Vycházejí vstříc těm provozovatelům bazénů, kteří se chtějí obejít v průběhu koupací sezóny bez pravidelného dávkování různých přípravků bazénové chemie. Provoz jednotek je v podstatě bezúdržbový a pro majitele bazénu na obsluhu nenáročný. Výhodou je jednorázové nadávkování potřebného množství soli do bazénu na začátku koupací sezóny a pokud nedojde k nějakým nepředvídaným změnám v kvalitě vody nebo v nadměrném dopouštění bazénu neupravenou vodou, není třeba další sůl do bazénu dále přidávat.

V široké nabídce bazénových technologií a bazénové chemie je někdy složité se orientovat – často k tomu přispívají i samotní prodejci tím, že nepodávají úplně přesné informace o funkci svých produktů.

Podívejme se tedy na salinizační jednotky podrobněji. Už při pouhém internetovém vyhledávání narazíme na problematiku názvu těchto technologií – variant je mnoho: solonizační, solinizační či salinizační jednotky. Pokud budeme vycházet z principu funkce těchto jednotek, nemůžeme připustit jiný název než salinizační – tedy pracující s roztokem soli, konkrétně chloridu sodného. Uvnitř jednotky probíhá pomocí stejnosměrného proudu rozklad roztoku chloridu sodného (soli) za vzniku chloru. Ten přechází do podoby chlornanového aniontu, který je tím kýženým dezinfekčním činidlem, působícím na bazénovou vodu a zabezpečujícím ji. Není tedy pravda, že se nejedná zabezpečení vody chlorem, jak někteří prodejci uvádějí.

V mořích a oceánech se průměrná koncentrace solí (hlavně ve formě chloridů a síranů) ve vodě pohybuje okolo 35 promile, tedy 35 kg různých solí na 1000 l mořské vody. Pro přípravu roztoku, vhodného pro použití v salinizačních jednotkách, používáme koncentrace mnohem nižší, zhruba 3 – 6 kg soli (ve formě chloridu sodného) na 1000 litrů bazénové vody. Salinita takto ošetřené bazénové vody je tedy mnohem nižší než u vody mořské a přirovnává se zhruba ke slanosti lidských slz. I přes relativně nízkou slanost je dobré mít na paměti, že jde o slaný roztok, který na bazénové příslušenství působí korozivně a pokud se jako provozovatel bazénu rozhodnu ošetřovat vodu pomocí salinizační jednotky, musím volit bazénové příslušenství z takových materiálů, které nepodléhají korozi a vůči slanému roztoku jsou odolné.

Jak bylo zmíněno v odstavci výše, provoz salinizační jednotky vyžaduje roztok chloridu sodného. Tedy nikoliv roztok klasické neupravené mořské soli, která mimo chlorid sodný obsahuje velké množství dalších chloridů a síranů. Takto „znečištěnou“ sůl není možné v salinizačních jednotkách používat, protože by docházelo k nežádoucímu rozkladu dalších sloučenin a ke zkrácení života elektrod. V nabídce solí pro bazény se ale s označením Mořská sůl běžně setkáváme. Jak to tedy je?

Sůl pro bazény může opravdu pocházet z různých zdrojů. Pokud je sůl označena jako mořská, byla získána z mořské vody postupným odpařováním a následnou úpravou získaného koncentrovaného solného roztoku, ať už opakovanou krystalizací v krystalizačních nádržích nebo rafinací a solivarským zpracováním solanky. Ať tak či tak, výsledný produkt musí vyhovovat svou čistotou použití v salinizační jednotce a obsahovat alespoň 97 % chloridu sodného. Zbylá procenta by měla připadat hlavně na zůstatkovou vodu ve formě vlhkosti, nikoliv na nečistoty.

Pro salinizační jednotky lze s úspěchem použít i sůl kamennou, která je získávána z  pevninských nalezišť. Těží se buď hornickým způsobem z jednotlivých solných komor, nacházejících se v hornině nebo v povrchových lomech. Ze solných ložisek lze sůl získat buď v pevné formě a jednak ve formě roztoku – solanky, kdy se do podzemí vhání voda, která funguje jako rozpouštědlo a ve formě solného roztoku se čerpá zpět, následně se zahušťuje a odpařuje se obsažená voda.. Získaná sůl se v konečné fázi úpravy mele na definovanou velikost zrn, prosévá se a čistí. Výsledkem jsou opět krystaly chloridu sodného v požadované čistotě.

Z hlediska použití soli – chloridu sodného – není tedy rozdíl v jejím původu. Ať už se jedná o sůl mořskou nebo kamennou, důležitá je její finální úprava a to, zda dosahuje čistoty, požadované pro použití v salinizačních jednotkách. Tuto čistotu definuje každý výrobce salinizační jednotky v přiložené dokumentaci.

Snad Vám tento článek usnadnil rozhodování, jaký druh soli pro Váš bazén vybrat. Je třeba nezapomínat na to, že do výsledné ceny soli pro koncového zákazníka se promítají mimo výrobních nákladů i náklady dopravní, které nemusejí být při dovozu soli z opačných konců světa (např. Austrálie) vůbec zanedbatelné. Mohou naopak tvořit i podstatnou část výsledné ceny.