Chlorové tablety - Bazénová chemie

Chlorové tablety české značky bazénové chemie PWS  jsou základním jednosložkovým tabletovým přípravkem na bázi aktivního chloru. PWS Chlorové tablety obsahují organicky vázaný aktivní chlor, který velkou oxidační silou spolehlivě eliminuje nežádoucí organické znečištění bazénové vody. Speciální organická složka působí jako stabilizátor aktivního chloru v bazénové vodě a snižuje tak jeho deaktivaci prostřednictvím slunečního ultrafialového záření.

Ošetření bazénové vody pomocí PWS Chlorových tablet je velmi vhodné na počátku koupací sezóny, kdy slouží k prvotnímu nachlorování bazénové vody. V průběhu koupací sezóny jejich aplikace do bazénové vody při dodržení četnosti dávkování, specifikované výrobcem, zaručí optimální koncentraci aktivního chloru v bazénové vodě (0,3 až 0,6 mg/l).

Použití PWS Chlorových tablet není omezeno jen na bazénové technologie domácích zahradních bazénů. PWS Chlorové tablety lze s úspěchem využívat všude tam, kde je třeba z vody odstranit nežádoucí organické znečištění – okrasné parkové fontány a vodotrysky, brouzdaliště či ochlazovací bazénky nebo zahradní sprchy. PWS Chlorové tablety nejsou určeny pro ošetření pitné vody.

V nabídce najdete PWS Chlorové tablety v hmotnostní variantě Maxi (tableta o hmotnosti 200 g) a Mini (tableta o hmotnosti 20 g). PWS Chlorové tablety Mini jsou určeny pro aplikaci v malých domácích zahradních bazénech do objemu cca 15 m3, jinak doporučujeme k ošetření bazénové vody použít hmotnostní variantu Maxi.