Chlornan sodný aplikace

Nejlepší a nejjednodušší aplikací chlornanu sodného je využití dávkovací stanice či chcete-li bazénovou automatikou, která se již o vše postará sama a není nutné se obávat jakýchkoliv problémů s bazénovou vodou. Nicméně všichni majitelé bazénu nejsou tímto poměrně nákladným systémem vybaveni a tedy je jedinou možností dávkovat chlornan sodný ručně v pravidelných intervalech.

Zde však nastává otázka jak, kolik a kdy.

Tedy vezměme to pěkně popořadě, tedy jak dávkovat?

Chlornan sodný při manuálním dávkování musí být dávkován buď ve zředěné podobě rozlitím rovnoměrně po hladině, nebo při zapnuté filtraci opatrně přiléván do míst, kde je instalována tryska pro přívod přefiltrované vody. Následně by měla být filtrace v provozu alespoň 30 minut.

Kdy a kolik chlornanu sodného dávkovat?

Tato otázka je poněkud komplikovanější a nikde na ni nenaleznete jasnou odpověď, neboť dávky se liší dle teploty bazénové vody, počtu lidí využívajících bazén a způsobu technického provedení bazénu. Jak tedy správně postupovat. Dávkování chlornanu sodného by mělo vždy probíhat po stanovení aktuální koncentrace celkového chloru, podle níž můžeme zcela jasně určit dávku, kterou budeme aplikovat. V případě, že nemáte tester pro stanovení koncentrace chloru k dispozici, je jedinou možností využít odhad a dávku zvolit v intervalu 150 - 200 ml na 10.000 l bazénové vody, pro prvotní dávku a následující dávky v intervalu 80 - 100 ml na 10.000 l 1 krát za 3 - 6 dní. Tyto dávky jsou dávkami spíše orientačními a nezaručují, že Váš bazén nebude přechlorován či naopak vlivem nepříznivých podmínek dojde k vytvoření zákalu tvořeného organickými látkami v bazénové vodě.

Tedy správná odpověď na otázku je dávkovat tehdy, kdy koncentrace chloru klesne pod požadovanou úroveň a v takovém množství, aby koncentrace chloru byla v požadovaném rozmezí.

 

Technické údaje - chlornan sodný:

 

Chemický vzorec:                         NaClO

Molární hmotnost:                        74,4 g/mol

Hustota:                                     1,2 – 1,25 kg/l

pH roztoku:                                 alkalické

Skladování:                                 5 až 25 °C

UN                                              1791

Koncentrace:                                14 až 16 %

Možné použití:                              Úprava bazénové vody, Vodárenství, Potravinářský průmysl